Intervju med Ordförande för CET 2021, Eric Björk

Hej Eric! Vem är du och vad gör du i CET? 

Tjenare! Mitt namn är Eric Björk och är ursprungligen ifrån Falun men flyttade upp till Luleå för fyra år sedan för att påbörja min utbildning till Civilingenjör inom Väg och Vatten. I CET arbetar jag som ordförande för föreningen. Mycket av mitt arbete går ut på att leda föreningen framåt mot uppsatta mål och tillsammans med styrelsen vara ett stöd för de olika teamen inom CET. Som ordförande leder jag även styrelsemöten och ledningsgruppsmöten där möjligheter, frågor och funderingar diskuteras, allt för att komma fram till så bra lösningar som möjligt.  

Vad i ditt arbete har hittills varit roligast? 

Det bästa med mitt arbete är att jag får vara delaktig och kan påverka i flera olika områden inom CET och se hur alla medlemmar visar ett stort engagemang och samarbete för att nå vårt mål. Att se föreningens alla team lyckas i sina ansträngningar att ta föreningen framåt och de kunder vi har är nöjda, är något som är otroligt kul. Eventarbetena som vi genomfört i hela föreningen har också varit roliga eftersom det har gjorts tillsammans med mina klasskompisar. 

Och vilken är den största utmaningen du har stött på? 

Tre viktiga områden som jag arbetar för att de ska bli bättre är delaktighetgemenskap och kommunikation. För mig är det viktigt att alla i föreningen ska känna sig delaktiga, där de har möjligheten att påverka vilket jag tror i sin tur leder till ett bra engagemang. Sedan ska alla känna att man är en del av en gemenskap som efter hela fem års utbildning ska få avsluta på topp med en rolig resa tillsammans. Till sist är kommunikation en stor utmaning och inte minst nu i dessa märkliga tider vi lever i. Eftersom vi inte längre kan ses i den utsträckning vi önskar är det viktigt att kommunikationen från styrelsen, ledningsgruppen och bland alla medlemmar sker på ett effektivt och bra sätt. Utmaningar kan även skapa möjligheter och tack vare alla medlemmar som utgör CET2021 så tvekar jag inte en sekund på att vi kommer nå vårt mål! 

Vad ser du mest fram emot med resan? 

Jag personligen har aldrig besökt Sydamerika tidigare vilket jag tycker ska bli otroligt roligt! Sedan ser jag även fram emot att få besöka byggnader, gruvor och andra miljöer som kan skilja sig i olika grad från de vi har i Sverige och runtom i Europa. Men framförallt ser jag fram emot är att få åka på denna resa tillsammans med mina klasskompisar och det team som arbetat hårt under ett år för att resan ska bli av.  

Intervju med Vice Ordförande för CET 2021, Mina Turovaara

Hej! Vem är du och vad gör du i CET? 

Hej!

Jag heter Mina och är Vice ordförande i CET 2021. Jag är född och uppvuxen i Kiruna där jag bott tills det att jag började studera på LTU. I min roll i CET har jag främst arbetat med att vara en hjälpande hand till ordföranden, med ganska fria och varierade uppgifter. I och med att min roll varit ganska öppen har jag haft förmånen att kunna arbeta med det jag har tyckt varit roligt och viktigt.

Vad i ert arbete har hittills varit roligast? 

Det jag tyckt har varit roligast är då det funnits utrymme för att göra förbättringsåtgärder och att se över hur föreningen arbetar. Att lösa problem som vi stött på efter vägen och att hitta sätt att förbättra vårt arbetssätt. Att vara en del av det löpande arbetet som styrelsen gjort för att nå föreningens mål har varit roligt och utvecklande.

Och vilken är den största utmaningen ni har stött på? 

I och med att världen sett ut som den gjort under vårt verksamhetsår så har Covid – 19 varit det största problemet och har verkligen genomsyrat allt det arbete som vi har gjort under året. Det har varit utmanande att hela tiden ligga ett steg före för att se till att vi arbetar på bästa och säkraste sättet utifrån förutsättningarna som vi har haft. Dock måste jag säga att jag är mycket imponerad av det arbete som vi har lyckats med tillsammans. 

Vad ser du mest fram emot med resan?

Det jag mest sett fram emot är möjligheten till att se platser som annars skulle vara svårtillgängliga som turist. Sydamerika är även en kontinent jag inte har besökt tidigare och hört mycket intressant om. Det ska bli intressant att se en arbetsplats i ett annat land och hur arbetsprocessen går till. Att dessutom besöka ett universitet i ett annat land ska bli riktigt roligt.

Intervju med stipendieansvarig CET 2021, Anders Jonefjäll

Hej Anders! Vem är du och vad gör du i CET? 

Hej allihop, Mitt namn är Anders Jonefjäll och jag sitter som Stipendieansvarig för CET2021. Jag är en go glad Göteborgare på 24 år. 
Min uppgift är helt enkelt att söka stipendium för studieresan som CET2021 skall genomföra. I denna uppgift ingår sökande av organisationer, skapa stipendieansökningar samt ha kontakt med organisationer där vid sökt bidrag. Utöver detta är min post även en del i CET:s ledningsgrupp, vilket innebär att jag verkställer de mål samt den verksamhetsplan som styrelsen beslutat.  Självklart jobbar jag, som alla andra, på externa företag och drar in pengar till CET. 

Vad i ditt arbete har hittills varit roligast? 

Att söka stipendium och motivera varför vi skall få bidrag för att åka på vår studieresa tycker jag är kul. Man får tänka utanför lådan och komma på nya och bra idéer. Men det som är roligast är definitivt då en stipendieansökan blir godkänd, då blir jag riktigt glad.

Och vilken är den största utmaningen du har stött på? 

Eftersom vi är en klass känner vi varandra väl, men vi är också intresserade av olika saker inom gruppen. Att komma överens som grupp och att alla skall bli nöjda tycker jag är den största utmaningen jag har stött på inom CET2021. 

Vad ser du mest fram emot med resan?

Att få besöka Chile och Argentina har länge varit på min lista. Det skall bli riktigt roligt att få besöka bägge länderna och med denna unika möjlighet att göra så intressanta studiebesök.

Intervju med säljansvarig CET 2021, Johan Tjernberg

Hej Johan! Vem är du och vad är din roll i CET2021?

Tjena!

Mitt namn är Johan Tjernberg och är 29 år kommer ursprungligen från Sundsvall. Jag flyttade upp till Luleå för ca 4 år sedan för att plugga Väg och Vatten på LTU. Jag tillsammans med min kollega Nilesh Timmerbäck jobbar som säljansvarig i CET2021.

Som säljansvarig i CET så är min uppgift att ta kontakt med företag och förmedla och sälja de tjänster vi som förening kan erbjuda. Det kan vara i form av hela samarbetspaket, företagskvällar och lunchföreläsningar eller annonser och artiklar i tidningen Bygga Framtid.

I och med att jag är säljansvarig så sitter jag även med i ledningsgruppen i CET där jag tillsammans med de andra i ledningsgruppen diskuterar hur vi på bästa sätt ska driva föreningen framåt.

Utöver mitt ansvarsområde så jobbar jag även som alla andra i föreningen på externa företag för att dra in pengar till föreningen.

Vad i ditt arbete har hittills varit roligast?

Det som varit roligast hittills med jobbet är att skapa kontakter med företag och få till ett samarbete mellan oss som förening och dom som företag. Det har varit väldigt roligt att se hur positivt inställda företagen är till att samarbeta med oss och deras vilja att möta studenterna. Utöver det så har det även varit väldigt roligt att jobba tillsammans med alla i föreningen på våra eventjobb. Det har skapat en känsla av gemenskap och gjort att man lärt känna varandra bättre.

Vad har varit den största utmaningen hittils?

Corona, utan tvekan. Eftersom det mesta av det vi som förening kan erbjuda innebär att företagen kommer till skolan och träffar studenterna fysiskt så har den största utmaningen hittills varit att komma på lösningar för hur dessa möten ska kunna utföras på bästa sätt utan att man är på plats.

Det har inneburit många timmar på att ta fram alternativa förslag som exempelvis digitala föreläsningar vilket lett till ganska mycket mer jobb.

Vad ser du fram emot mest med resan?

Att tillsammans med alla i klassen få åka på en avslutande resa och att få uppleva Sydamerika. Vi ska åka till Argentina, Chile och avslutningsvis Brasilien. Att få åka till Rio de Janeiro och få möjligheten att se Kristusstatyn tycker jag ska bli riktigt roligt och är något som jag ser fram emot väldigt mycket.

Intervju med säljansvarig CET 2021, Nilesh Timmerbäck

Vem är du och vad gör du i CET?

Mitt namn är Nilesh Timmerbäck och jag är 23 år gammal och kommer ursprungligen från Ljungby som gömmer sig i de småländska skogarna. I CET2021 är jag Teamleader för säljgruppen och jag är också med i styrelsen som styrelseledamot. Som Teamleader för säljgruppen ansvarar jag för försäljning av diverse företagsevent och aktiviteter som exempelvis lunchföreläsningar och företagskvällar. Utöver det ansvarar jag för försäljning av annonser och artiklar till vår tidning Bygga Framtid som ges ut efter avslutad studieresa. Som styrelseledamot i CET2021 arbetar jag tillsammans med övriga medlemmar i styrelsen med att ta fram en verksamhetsplan för att nå de uppsatta målen.

Vad i ditt arbete har hittills varit roligast?

Årets upplaga av CET har erbjudit många roliga uppdrag som i sin tur har skapat många minnen. Det som jag tycker varit allra roligast och lärorikt är att etablera kontakter med olika företag ute i samhällsbyggarbranschen och skapa ett nätverk. Det har varit givande att arbeta med både företag och organisationer för att ta fram koncept som gynnar både dem och studenterna vid LTU.

Vidare har det varit roligt att testa på att vara i en beslutsfattande roll där jag fått möjligheten att se och vara med och bestämt hur föreningen ska uppnå uppsatta mål.

Och vilken är den största utmaningen du har stött på?

Som ingenjör tar jag mig gärna an nya utmaningar och jag ser sällan hinder, bara möjligheter! Däremot går det i årets upplaga av CET inte att blunda för den pandemi som skakat vår värld. Föreningen har, som många andra företag och organisationer, påverkats mycket av dessa omställningar som gjorts i vårt samhälle.

I min roll som Teamleader för säljgruppen har det varit en stor utmaning att dirigera om event från fysisk till digital form. Vi har arbetat mycket effektivt med att komma fram med smarta lösningar som fungerar för både företagen och studenterna. Som styrelseledamot har den största utmaningen varit att ta fram arbetssätt som fungerar för alla medlemmar i gruppen, då det har varit utmanande att ställa om från fysiska omständigheter till kompletta digitala strukturer.

Vad ser du mest fram emot med resan?

Jag ser fram emot många delar av resan men det som ska bli allra mest intressant är att besöka projekt i andra delar av världen där både ingenjörskonsten och omständigheterna skiljer sig från Sverige. Detta tror jag kommer medföra mig nya perspektiv på det jag lärt mig under min utbildning, som kommer göra mig till en bättre ingenjör i framtiden. Det ska även bli kul att göra resan tillsammans med alla medlemmar i CET2021 som tillsammans arbetat hårt i år för att lyckas nå föreningens mål.

Jag är säker på att det kommer bli en minnesvärd upplevelse och avslutning på mina studier!

Intervju med teamleader resegruppen CET 2021, Amelie Jakobsson

Hej Amelie! Vad gör du i ditt arbete i resegruppen? 

Hej! Min roll som teamleader i resegruppen går kort och gott ut på att planera den studieresa som vi i CET 2021 hoppas på att kunna genomföra till hösten. 

Kan du berätta lite om hur du går tillväga när du planerar en resa för 20 personer?

Steg ett var att bestämma vart resan skulle gå, vilket gjordes genom en omröstning inom föreningen. När väl destinationen var bestämd var det dags att få tag på en resebyrå som kunde hjälpa oss arrangera det hela. Eftersom många av de tidigare årens CET-föreningar har åkt till Sydamerika har vi haft en hel del underlag att kunna ta hjälp av. Resebyråerna är också medvetna om vad vi söker då de fått frågan så många gånger tidigare, vilket har varit en fördel. Utöver det har jag samlat in förslag och idéer från medlemmarna och gjort “polls” då olika beslut har tagits så att alla haft möjlighet att känna sig delaktiga.   

Vad i ditt arbete har hittills varit roligast? 

Jag älskar generellt att få vara med och planera roliga grejer så som resor, så detta har varit ett riktigt drömuppdrag på många sätt. En särskilt rolig del var den diskussion som hölls på den första stämman där vi sedan röstade om vilken världsdel som resan skulle gå till. Det var roligt att se allas engagemang och höra hur andra resonerade kring valet, t.ex. vilka fördelar och nackdelar som fanns för varje förslag, vilket gav en del nya insikter. Sen tycker jag att den roligaste delen har börjat nu när resan i grova drag är bestämd och det är mer “finlir” kvar.  

Och vilken är den största utmaningen du har stött på?

Att tillgodose så många personers intressen samt att lyckas få med allt man vill och måste se på tre, ganska korta, veckor och att hålla sig inom en inte allt för generös budget.  

Corona är en annan faktor som är lite av en utmaning även för resegruppen. Då det i dagsläget inte är möjligt att resa till två av de tre länder vi ska besöka så har vi i föreningen bestämt att i år ha en “Plan B” där vi istället försöker åka till Europa ifall läget i Sydamerika skulle vara oförändrat till hösten. Detta kräver såklart lite mer planering. Dels för att man ska planera två resor parallellt och dels för att ingen av de tidigare årens CET-föreningar valt att åka till Europa vilket innebär att det inte finns något underlag, inga kontakter o.s.v.  Man får helt enkelt börja på ruta ett.  

Intervju med mediaansvarig CET 2021, Maja Grönlund

Hej Maja! Vem är du och vad gör du i CET?

Halloj! Jag heter som sagt Maja, är 25 år och kommer från Stockholm. Mitt största arbetsområde är att sitta med i ledningsgruppen och allt det grafiska som visas på hemsidan och sociala medier. 
Jag arbetar också med tidningen Bygga Framtid där föreningens intervjuer, 
samarbetspartners och reseberättelse sammanställs och som kommer ges ut i slutet på året.

Vad i ditt arbete har hittills varit roligast? 

Jag tycker att det roligaste i mitt arbete har varit att se vilken underbar respons vi får på våra inlägg som görs på sociala medier. Det var också väldigt kul att få jobba fram den nya hemsidan och få lyfta CETs marknadsföring till nästa nivå. En sak som har kommit på köpet är att jag har lärt mig mycket nya saker under tiden som jag suttit på min post och det tycker jag är väldigt kul. 

Och vilken är den största utmaningen du har stött på? 

Den största utmaning har varit byggandet av hemsidan, jag har aldrig arbetat i wordpress förut och det var lite krångligt i början. Men som tur var fick jag experthjälp av en vän och i slutänden blev resultatet jättebra. 

Vad ser du mest fram emot med resan? 

Jag har aldrig varit i Sydamerika så det ska bli riktigt spännande att få uppleva kulturerna. Genom studiebesöken vi ska göra så kommer det bli väldigt lärorikt att se hur byggbranschen fungerar i andra länder. Och att få uppleva allt med mina klasskamrater kommer vara grädden på moset! 

Intervju med eventansvarig CET 2021, Carl Wiberg

Hej Carl! Vem är du och vad gör du i CET? 

Tjena! Mitt namn är Carl Wiberg och är 23 år och kommer från metropolen Växjö i Småland. I CET är jag Teamleader för eventgruppen som innebär att jag är ansvarig för att skaffa jobb åt föreningen tillsammans med andra i eventgruppen. Hittills har vi jobbar med att packa löjrom, suttit tentavakt, kört budbil och just nu jobbar vi en del på Alcatraz. Mycket av min övriga tid går åt till att schemalägga arbetspass samt att hålla arbetsmoralen uppe. 

Vad i ditt arbete har hittills varit roligast? 

Det måste vara när vi packade löjrom på BD fisk som CET brukar göra varje år. Hela klassen stod och packa löjrom och snacka strunt gjorde faktiskt att föreningen kom närmare varandra vilket glädjer mig som teamleader. 

Och vilken är den största utmaningen du har stött på? 

Helt klart covid-19. I vanliga fall brukar eventgruppens intäkter komma från eventföretag dvs. Vi brukar jobba som serveringspersonal, hjälpa till på galor etc. Nu med covid-19 fick vi därför tänka utanför boxen och därför ser vårt CET-år lite annorlunda ut mot tidigare år. Men vi kämpar på och jag är säker på att det kommer gå bra i slutändan 

Vad ser du mest fram emot med resan? 

Att få ett gemensamt avslut med hela klassen och uppleva en annan del av världen istället för Luleå. Men också att förhoppningsvis att få se några riktigt häftiga projekt som verkligen sticker ut från de byggprojekt som finns i Sverige.  

Intervju med företagsansvarig CET 2021, Jacob Larsson

Hej Jacob! Vem är du och vad gör du i CET? 

Tjena! Jag är en 25-åring från Kungälv, strax utanför Göteborg, som är känt för produktionen av alla Göteborgs Kex. I CET är jag Teamleader för företagsgruppen som innebär till mestadels att ha kontakten med olika företag som köpt våra tjänster, tillsammans med de andra i företagsgruppen. Just nu har det mest handlat om lunchföreläsningar på distans då läget är som det är i samhället.  

Men förhoppningsvis kommer vi kunna träffa företagen fysiskt under våren då vi hoppas att smittspridningen har minskat, det ser vi fram emot. 

Vad i ditt arbete har hittills varit roligast? 

All kontakt med företagen och att anordna event för studenterna, det är mycket roligt att höra att företagen som har haft sina event är nöjda och så även studenterna. 

Och vilken är den största utmaningen du har stött på? 

Ojoj, det är helt klart corona-situationen som har påverkat oss i företagsgruppen. Men det är ett samhällsproblem som vi får rätta oss efter och göra det bästa av situationen. Dock har vi försökt räta det åt det positiva istället och använda oss av de digitala hjälpmedel som finns. Som tur är så är företagen mycket medvetna och förstående av situationen och tillsammans gör vi det till något positivt. Men ett första möte fysiskt är alltid lättare än att bara ha det digitalt, dock är det som det är just nu men vi hoppas de ändrar sig. 

Vad ser du mest fram emot med resan? 

Att få se och uppleva en annan världsdel tillsammans med en grupp människor man har jobbat tight med under ett års tid. Men också att se hur byggindustrin skiljer sig jämfört med Sverige och de man hittills har sett.