Traditionen Civil Engineers on Tour

Sedan 1987 har det varit en tradition att avgångsklassen på Civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad, vid Luleå tekniska universitet, varje år grundat en ekonomisk förening, Civil Engineers on Tour (CET). Föreningens syfte är att åka utomlands på en studieresa och uppleva byggbranschen i andra kulturer. Resan finansieras genom aktivt arbete med exempelvis samordning av företagskvällar, event och tidningen Bygga Framtid. I år kommer resan gå till olika destinationer i Sydamerika!

Mediagruppen

Mediagruppens huvudsakliga syfte är att planera och sätta ihop tidningen Bygga Framtid. Tidningen ges ut en gång per år av CET och kommer 2024 publiceras för den 35:e gången! Cirka 6000 exemplar ges ut till bland annat

  • Alla studenter i avgångsklassen på väg och vattenutbildningar i Sverige
  • Alla CET-medlemmar de 10 senaste åren.

Vill du eller ditt företag vara med i en framtida upplaga av Bygga Framtid tveka inte på att kontakta oss!

Resegruppen

Resegruppen är den grupp i föreningen som planerar studieresan med allt vad det innebär – däribland studiebesök, flygresor, boenden etcetera. Tillsammans med utvald researrangör kommer en skräddarsydd resa genom Sydafrika planeras, vilket är CET2024:s valda destination. Resegruppen strävar alltid efter att få alla i föreningens röster hörda, detta så att studieresan blir lika givande, intressant och bra för alla dess medlemmar!


Eventgruppen

Vi i Eventgruppen är ute på en massa olika event. Vi jobbar med servering, assistans till doktorander och är studentambassadörer. Om något företag behöver extra förstärkning till sin personalstyrka vid något tillfälle är det vi som hoppar in. I gruppen är vi ett fåtal medlemmar från CET 2024 men om vi ska jobba under galor etc där det behövs mycket personal har vi hela föreningen till vårt förfogande. Vi kan alltså erbjuda en personalstyrka på upp till 21 stycken!


Företagsgruppen

Företagsgruppen arrangerar och utföra alla företagsrelaterade event som anordnas av CET. Det är alltifrån praktikkvällar, branschevent, företagskvällar och andra event som ska medföra att kontakten mellan studenter och företag ute på marknaden blir bättre. Företag i branschen skriker efter kompetens och det kan mycket väl vara så att ett företagsevent blir studentens första kontakt med ett företag i branschen. Denna kontakt kan möjligen kan leda till en praktikplats, ett sommarjobb, ett examensarbete och kanske även en kommande anställning. Därför rekommenderar vi starkt alla studenter till att besöka de event som företagsgruppen arrangerar då det kan bli just din väg ut i arbetslivet!


Säljgruppen

Säljgruppens syfte är att sälja annonser och artiklar till vår tidning Bygga Framtid, företagskvällar, branschkvällar samt samarbetspaket där företag har möjlighet att träffa studenter på LTU. Vill du eller ert företag medverka i CET2024:s evenemang eller om ni har andra idéer så tveka inte på att kontakta oss så arrangerar vi ett event åt er!

Stipendiegruppen

Stipendiegruppen är föreningens minsta grupp till antalet men vi står för en betydande del av finansieringen till resan. Vårat huvudsakliga syfte är att ta reda på vilka stipendier vi är behöriga att söka och därefter upprätta och skicka iväg ansökningarna. Pengarna som kommer ifrån stipendier kommer helt eller delvis täcka de studiebesök som föreningen planerar att genomföra under resan. För att säkerställa att vi uppfyller de krav som respektive stipendiegivare ställer på oss så har vi ett nära samarbete med resegruppen när de planerar in studiebesöken.