Presidiet

Ordförande

Eric Björk

070 – 788 41 10

eric.bjork@cet-ltu.se

Vice Ordförande

Mina Turovaara

072 – 202 98 95

mina.turovaara@cet-ltu.se

Kassör

Mårten Hylén

076 – 631 67 72

marten.hylen@cet-ltu.se

Ledningsgruppen

Teamleader Resegruppen

Amelie Jakobsson

076 – 056 90 70

resegruppen2021@cet-ltu.se

Teamleader Stipendiegruppen

Anders Jonefjäll

070 – 856 93 16

stipendie2021@cet-ltu.se

Teamleader Eventgruppen

Carl Wiberg

073 – 062 81 05

event2021@cet-ltu.se

Teamleader Företagsgruppen

Jacob Larsson

073 – 788 79 56

foretag2021@cet-ltu.se

Teamleader Säljgruppen

Johan Tjernberg

070 – 580 80 30

johan.tjernberg@cet-ltu.se

Teamleader Säljgruppen

Nilesh Timmerbäck

073 – 816 61 19

nilesh.timmerback@cet-ltu.se

Teamleader Mediagruppen

Maja Grönlund

070 – 585 99 10

media2021@cet-ltu.se

Sekreterare

Måns Karlsson

 

Internrevisor

Axel Zachrisson

Övriga frågor