Hej Eric! Vem är du och vad gör du i CET? 

Tjenare! 
Mitt namn är Eric Björk och är ursprungligen ifrån Falun men flyttade upp till Luleå för fyra år sedan för att påbörja min utbildning till Civilingenjör inom Väg och Vatten. I CET arbetar jag som ordförande för föreningen. Mycket av mitt arbete går ut på att leda föreningen framåt mot uppsatta mål och tillsammans med styrelsen vara ett stöd för de olika teamen inom CET. Som ordförande leder jag även styrelsemöten och ledningsgruppsmöten där möjligheter, frågor och funderingar diskuteras, allt för att komma fram till så bra lösningar som möjligt.  

Vad i ditt arbete har hittills varit roligast? 

Det bästa med mitt arbete är att jag får vara delaktig och kan påverka i flera olika områden inom CET och se hur alla medlemmar visar ett stort engagemang och samarbete för att nå vårt mål. Att se föreningens alla team lyckas i sina ansträngningar att ta föreningen framåt och de kunder vi har är nöjda, är något som är otroligt kul. Eventarbetena som vi genomfört i hela föreningen har också varit roliga eftersom det har gjorts tillsammans med mina klasskompisar.  

Och vilken är den största utmaningen du har stött på? 

Tre viktiga områden som jag arbetar för att de ska bli bättre är delaktighetgemenskap och kommunikation. För mig är det viktigt att alla i föreningen ska känna sig delaktiga, där de har möjligheten att påverka vilket jag tror i sin tur leder till ett bra engagemang. Sedan ska alla känna att man är en del av en gemenskap som efter hela fem års utbildning ska få avsluta på topp med en rolig resa tillsammans. Till sist är kommunikation en stor utmaning och inte minst nu i dessa märkliga tider vi lever i. Eftersom vi inte längre kan ses i den utsträckning vi önskar är det viktigt att kommunikationen från styrelsen, ledningsgruppen och bland alla medlemmar sker på ett effektivt och bra sätt. Utmaningar kan även skapa möjligheter och tack vare alla medlemmar som utgör CET2021 så tvekar jag inte en sekund på att vi kommer nå vårt mål! 

Vad ser du mest fram emot med resan? 

Jag personligen har aldrig besökt Sydamerika tidigare vilket jag tycker ska bli otroligt roligt! Sedan ser jag även fram emot att få besöka byggnader, gruvor och andra miljöer som kan skilja sig i olika grad från de vi har i Sverige och runtom i Europa. Men framförallt ser jag fram emot är att få åka på denna resa tillsammans med mina klasskompisar och det team som arbetat hårt under ett år för att resan ska bli av.  

Categories:

Tags:

Comments are closed