Hej Mårten! Vem är du och vad är ditt arbete i CET? 

Jag är en 23 år gammal skåning som flyttade till Luleå efter gymnasiet för att studera. Jag är kassör och styrelseledamot i CET 2021, mitt uppdrag som kassör innebär att jag ansvarar för all fakturering och bokföring i föreningen. Det har varit en utmaning då min kunskap var begränsad innan jag fick förtroendet av mina klasskompisar att sköta ekonomin i CET.  

Vad i ditt arbete har hittills varit roligast? 

Att jag har fått lära mig så mycket nytt, både inom ekonomi och att vara med att leda en grupp mot ett gemensamt mål. Jag har även arbetat en del med säljgruppen och det har varit både lärorikt och intressant att ha kontakt med olika företag i branschen.  

Och vilken är den största utmaningen du har stött på? 

Att vi som förening och styrelse ska kunna ta beslut och förankra det i hela föreningen. Vi är en stor grupp vilket gör det helt naturligt att många viljor finns. Det är tyvärr inget som har förenklats av den rådande omvärldssituationen då vi har varit tvungna att hålla många möten digitalt och inte kunnat träffats privat på samma sätt som CET-föreningarna före oss. 

Vad ser du mest fram emot med resan? 

Jag ser mest fram emot att få se hur bygg- och anläggningsbranschen skiljer sig mellan Sverige och länderna i Sydamerika. Sen tror jag att det kommer bli en fantastisk avslutning på mina fem års studier i Luleå. 

Categories:

Tags:

Comments are closed