Hej Amelie! Vad gör du i ditt arbete i resegruppen? 

Hej! Min roll som teamleader i resegruppen går kort och gott ut på att planera den studieresa som vi i CET 2021 hoppas på att kunna genomföra till hösten.  

Kan du berätta lite om hur du går tillväga när du planerar en resa för 20 personer? 

Steg ett var att bestämma vart resan skulle gå, vilket gjordes genom en omröstning inom föreningen. När väl destinationen var bestämd var det dags att få tag på en resebyrå som kunde hjälpa oss arrangera det hela. Eftersom många av de tidigare årens CET-föreningar har åkt till Sydamerika har vi haft en hel del underlag att kunna ta hjälp av. Resebyråerna är också medvetna om vad vi söker då de fått frågan så många gånger tidigare, vilket har varit en fördel. Utöver det har jag samlat in förslag och idéer från medlemmarna och gjort “polls” då olika beslut har tagits så att alla haft möjlighet att känna sig delaktiga.   

Vad i ditt arbete har hittills varit roligast? 

Jag älskar generellt att få vara med och planera roliga grejer så som resor, så detta har varit ett riktigt drömuppdrag på många sätt. En särskilt rolig del var den diskussion som hölls på den första stämman där vi sedan röstade om vilken världsdel som resan skulle gå till. Det var roligt att se allas engagemang och höra hur andra resonerade kring valet, t.ex. vilka fördelar och nackdelar som fanns för varje förslag, vilket gav en del nya insikter. Sen tycker jag att den roligaste delen har börjat nu när resan i grova drag är bestämd och det är mer “finlir” kvar.  

Och vilken är den största utmaningen du har stött på? 

Att tillgodose så många personers intressen samt att lyckas få med allt man vill och måste se på tre, ganska korta, veckor och att hålla sig inom en inte allt för generös budget.  

Corona är en annan faktor som är lite av en utmaning även för resegruppen. Då det i dagsläget inte är möjligt att resa till två av de tre länder vi ska besöka så har vi i föreningen bestämt att i år ha en “Plan B” där vi istället försöker åka till Europa ifall läget i Sydamerika skulle vara oförändrat till hösten. Detta kräver såklart lite mer planering. Dels för att man ska planera två resor parallellt och dels för att ingen av de tidigare årens CET-föreningar valt att åka till Europa vilket innebär att det inte finns något underlag, inga kontakter o.s.v.  Man får helt enkelt börja på ruta ett.  

Categories:

Tags:

Comments are closed